Fredningsbælter og særlige lokale regler

 Klik på kort og du kommer til fredningsbælter i DK!

Særlige lokale regler

(Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet er en sammenlægning af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministerierne blev sammenlagt den 28. juni 2015).

Se lokale regler nedenfor. Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, så der kan findes flere lokale fredningsbælter, og der kan være særlige regler for enkelte vandløb.

 
 
 
 
 
 

Agtpågivenhed!

Det er helt fundamentalt for genopretningen af ålebestanden at fiskere, forvaltere og forbrugere overalt i Europa udviser ansvarlighed og bidrager til, at fremtidige generationer også får fornøjelsen af ålen.

Regler for brug af redskaber ved ålefiskeri
Hvilke redskaber må du bruge/ikke bruge:

det ikke er tilladt at anvende åle pæleruser
en fritidsfisker må bruge en såkaldt fritidsfiskerrejepæleruse. Rejepælerusen må anvendes til fiskeri efter rejer hele året
det ikke er tilladt at anvende vod og lignende redskaber til ålefiskeri
stangning og blusning er ikke tilladt
Redskaber med særlige tilladelses perioder:

det er ikke tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september
det er ikke tilladt at anvende ruser i saltvand fra 10. maj til 31. juli
det er ikke tilladt at anvende ruser i ferskvand fra 16. oktober til 31. juli