DSF Pointjagter 


D 19/5 Dragør lystbådehavn.
Byder på torsk ved kysten inde ved kysten i foråret, hvorsmåbådstrafikken stadig er så behersket, at vi kan færdes sikkert i vandet.

D 16/6 Ebbeløkke.
Flot og varieret bund. Området er et godt ørredspot for lystfiskerne, men derudover findes der skrubber, rødspætter, tunger og hvarrer.

D 21/7 Korsør/Isbådsmuseet
Er et absolut must til pointjagterne. Masser af flade og torsk- stærk strøm og udfordringer til alle.

D 18/8 Kredsmesterskabet- Asnæs
Vi mødes ved parkeringspladsen for enden af Asnæs skovvej.

D 15/9 Snekkersten.
Jeg satser på at bådtrafikken er behersket til efteråret, så vi kan færdes sikkert i vandet.
Byder på en flot bund og torsk helt inde ved kysten.

D 29/9. Reservedag.
Bruges kun hvis en af sæsonens jagten må aflyses.

 

Deltagergebyret er 75,- pr deltager, som betales ved indregistrering forud for konkurrencestart.

Gebyret dækker omkostninger til sikkerhedsbåd, grillpølser, brød og sodavand.

Alle jagterne er på 5 timer.
Efter indvejning, griller vi pølser og brød.

Nærmere info om spot, tidspunkter og regler kommer i forbindelse med indkaldelserne forud for jagterne.

Alle med et gyldigt fisketegn er velkommen til at deltage.
Men for deltagelse i det overordnede pointregnskab/placeringer kræves der medlemskab af en klub under Dansk Sportsdykker Forbund.


Deltagere mellem 16 og 18 år er også velkommen - dog kræves der en forældrefuldmagt og polititilladelse til anvendelse af harpun.


Det er ikke tilladt at anvende tekniske hjælpemidler, herunder GPS, ekkolod o.lign.

Deltagelse sker altid på eget ansvar!

Regler for afholdelse af konkurrencer kan findes inde på DSF`s hjemmeside: http://uvjagt.sportsdykning.dk/regler/


Det skal dog pointeres at:
Der skal medbringes kompas, dykkerkniv og en synlig orange eller rød overflade bøje med et Alfa flag (blåt/hvidt) på.

Deltageren skal selv frembringe alt sit udstyr og fangst til målområdet.
Kommer en deltager til målområdet efter konkurrencens udløb gives 500 strafpoint pr. påbegyndt overskredet minut. Mere end 15 minutters overskridelse betyder diskvalificering.
Protester skal indgives inden 30 minutter efter konkurrencens afslutning. Eventuelle protester behandles af stævneledelsen. Beslutninger kan ikke appelleres.
Stævneledelsen kan udelukke en deltager, hvis personen udviser en opførsel, der er til skade for konkurrencen eller Dansk Sportsdykker Forbund.
Der må kun anvendes håndspyd eller fjeder- elastik- eller luftkomprimeret harpuner til fangsten.

Sikkerhedsregler ved anvendelse af harpun.
1. En ladt harpun må ikke tages op ad vandet.
2. Fisk aldrig i nærheden af badende.
3. Skyd kun når målet er tydeligt, og ingen andre befinder sig i skudlinjen.
4. Sigt aldrig på andre personer med en harpun.
5. Betragt altid harpunen som ladt - et vådeskud kan være dødbringende.

Der må max indvejes 5 fisk af hver art med følgende minimumsmål for konkurrencen:
Pighvar og Slethvar:​35 cm.
Øvrige fladfisk:​30 cm.
Aborre, makrel, hestemakrel og sild:​30 cm.
Laks, gedde, sandart, havål og havkat:​60 cm.
Øvrige pelagiske:​45 cm.
Ved indvejning af flere fisk end tilladt eller ved indvejning af fisk under minimumsmål, men over lovligt mindstemål, idømmes 500 strafpoint pr. overskydende fisk.
Hvis fangst der er fredet, under lovligt mindstemål eller på anden måde ulovligt, bringes ind i målområdet diskvalificeres man fra konkurrencen.
Det påhviler deltagerne at rydde op efter sig. Der må ikke efterlades fisk eller affald.