Tekst af Vestergaard

De seneste dages temperaturer har givet algerne gode vækstbetingelser, og de findes nogle steder i så store koncentrationer, at de klumper sig sammen i vandet eller ligger som skum på overfladen og i vandkanten. Kan give problemer for dyr og mennesker.

I sær ved Vesterhavet er de røde algerne blomstret op. Kik efter skum for de røde agler og de grønner, der er mere farlige, kan være svære at skelne imellem.

Foto af Søren Neubert

Gode råd fra Miljøstyrelsen

  •     Hold øje med skilte, der fraråder badning.
  •     Gå ud i vandet til knæene og kik på dine fødder. Hvis du ikke kan se dem, kan vandet være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
  •     Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
  •     Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Det kan være døde alger.
  •     Mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne