Af Vestergaard

70 % af Jordens overflade er dækket af vand.

Havvands mest opløste faste stof er natriumklorid. Herudover indeholder vandet også salte fra magnesium, calcium og kalium, og mange andre grundstoffer i små koncentrationer. 

Salinitet, også kaldet eller saltholdighed, er et mål for mængden af opløst stof, der er indeholdt i et kilo havvand.


Jorden er pt. den eneste kendte planet med have af flydende vand på sin overflade. Mars, der lige nu bliver undersøgt for tidligere liv, har polære iskapper og menes beviseligt, at have haft hav.