Af Vestergaard

"Den danske fiskefauna rummer knap 1% af verdens kendte fisk, men nye fisk kommer altså stadig til. De arter, som kommer hertil naturligt kommer ofte vestfra - fra Atlanterhavet. Der spekuleres i disse klimatider meget over, om de nye fiskearter kan tilskrives øgede temperaturer i vore farvande", fortæller Zoologisk Museum.

Den foreliggende viden om vore saltvandsfisks forekomst og udbredelse er mangelfuld - dette gælder i særlig grad for det flertal af arterne som ikke er genstand for et kommercielt fiskeri.

Derfor indsamles nu viden om Danske Saltvandsfisk gennem forskningsprojekt, kaldet Fiskeatlasset (pdf: En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk). Fiskeatlasset påbegyndtes tilbage i 2006. Fra 2006-2009 var fokus på ferskvandsfiskene, men siden 2009 har kortlægningen af saltvandsfiskene haft første prioritet. Du kan på deres Facebook side læse om invasive arter og rokker eller spottet haj i Danmark. Sidst men ikke mindst kan du deltage i projektet.

Nyhedsbrev fra Havfisk.dk